سه شنبه, 11 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

عناوین

تعبیر خواب زاغ - کلاغ

فرستادن به ایمیل چاپ

زاغ

محمدبن سيرين گويد: زاغ درخواب، ديدن مردي فاسق بددين و دروغگوي است در كارها. اگر بيند زاغي فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل است كه با كسي بدين صفت به كار باطل فريفته گردد. اگر بيند كه زاغي را بكشت، دليل است مردي را بدين صفت قهر كند. اگر بيند درجايگاهي زاغان جمع آمده بودند، دليل كه در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگر بيند زاغي را شكار كرد، دليل است از جايگاهي باطل نعمت يابد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر يك زاغ بيند، تاويلش كنيزك هندي بود. اگر زاغان بيند تاويلش لشگر است. اگر بيند كه زاغي را پوست بركند، دليل است كه با زن غريب زنا كند. اگر بيند زاغي را بكشت، دليل است اهل بيت او را مصيبت رسد. اگر بيند با وي زاغ سخن گفت، دليل است از اخبار آگاه شود. اگر بيند كه زاغان بسيار از هوا آمدند و مي گذشتند، دليل كه در آن ديار لشگري پديد آيد به قدر زاغان.

جابرمغربي گويد: اگر بيند زاغ و تذرو هر دو در شلوارش بود، دليل است كه فرزندش با كنيزش فساد كند. اگر بيند كه زاغي را معالجه كرد، دليل كه مردي دزد را پند دهد. اگر بيند زاغي را ببافت و پنهان كرد، دليل است درهواداري و باطل جوئي بود. اگر بيند زاغي به منقار از خانه او چيزي فرا گرفت، دليل كند كه فاسقي يا هندوئي از خانه او چيزي بدزدد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: زاغ در خواب انساني است بد که خلاف مي کند، دروغ مي گويد و کار زشت انجام مي دهد و اين اعمال را دوست مي دارد و بر مبناي طينت و فطرت خويش بدي مي کند و نه روي محاسبه و دورانديشي و در نظر گرفتن سود و زيان کارهايي که انجام مي دهد. اگر ديديد که زاغ يا کلاغي بر بام خانه شما نشسته خبري بد به شما مي رسد. اگر در خواب فقط صداي زاغ يا کلاغ را بشنويد و خودش را نبينيد نشان آن است که مردم بدخواه پشت سر شما حرف مي زنند چنان چه در خواب دسته اي از کلاغ ها را ببينيد که دور از شما روي قلوه سنگ هاي بيابان نشسته اند شاهد اجتماع مردمي بد کار مي شويد بي آن که با آن ها بياميزيد ولي اگر آن زاغ ها گرد شما حلقه زدند يا شما به آن ها نزديک شديد با چنان مردمي آشنا مي شويد که به سودتان نيست. اگر در خواب ديديد که زاغي چيزي به نوک يا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدي مي خريد و اگر ديديد زاغ از خانه شما چيزي ربود و برد دزد به مال شما يا به خانه شما مي زند. به هر حال زاغ در خواب انساني است فاسد و دروغ گو و خلاف کار و سياه روي و بد دهن.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئي که به وي اظهار دوستي کند

// //

نظرات  

 
+1 Guest پنجشنبه 18 فروردین 1390 ، ساعت 10:16
دیشب خواب دیدم که کلاغی به منزل ما آمد و به آن آب و دانه دادم و آن را در آغو شگرفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 ديشب خواب ديدم كلاغ هاي زيادي در اطاقم بودن و من بGuest جمعه 09 اردیبهشت 1390 ، ساعت 11:35
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 کلاغ سیاه بزرگی که ریش داشت از پرشبنم سه شنبه 30 آبان 1391 ، ساعت 19:20
کلاغ سیاه بزرگی که ریش داشت از پر وسخن می گفت و با من دست داد و سرم کلاه گذاشت گفت چون با من دست دادی تبدیل به اهو میشی .و من و پسرم تبدیل به اهوی سفید خالدار شدیم و هیچ کس نبود که اطلاع بدیم فقط یک نامه برای همسرم نوشتیم و در ماشین گذاشتیم تا بتونه مارو برگردونه...خواب عجیبی بود ممنون میشم اگر تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابآناهیتا شنبه 12 مرداد 1392 ، ساعت 12:25
سلام من ظهر خواب دیدم دو تا یا شاید گمی بیشترکلاغ توی خونه ای که مال من نبود ولی من در خواب اظهار میکردم مدتی دزندگی کرده ام خوابیدن البته با یه عالمه پرنده ی سفید دیگه که اصلا نمیدونم چی بودن، میشه بگید تعبیر چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زاغ - کلاغهانیا سه شنبه 23 مهر 1392 ، ساعت 09:38
سلام من بریشب خواب دیدم ک یه کلاغ دارم ومدام روی دوش راستم نشسته واین کلاغ سیاه کلی تخم گذاشت وهمه همه تخما تبدیل ب کلاغ شد همشونم سیاه بودند.داخل خوابمم یه خواهر داشتم در حالی ک من خواهری ندارم،خیلی خواب بدی بود،تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب کلاغعلی شنبه 08 شهریور 1393 ، ساعت 12:49
مفهوم و تعبیر خواب دیدن کلاغ مرده در آب چیست؟
کسی میدونه کمک کنه ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !