دوشنبه, 03 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب مستراح - توالت

فرستادن به ایمیل چاپ

محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي درخواب بيند كه توالت همي ساخت، دليل كند كه به جمع كردن مال دنيا، حريص گردد و راغب گردد و نخواهد كه از مال خود چيزي خرج كند، و بعضي از معبران گفته اند دليل كند كه زن جادويه وي را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بي ديانت بود و اگر بيند كه در توالت بول و غائط همي كرد، دليل كند كه درجميع مال غريق بود. اگر بيند كه كسي در چاه توالت خود افتد دليل كند مال خويش را هزينه كند و اگر بيند كه در آنجا بيفتاد يا درچاه توالت بيفتاد، دليل كند كه مال كسي به غضب ستاند و اگر بيند كهب يفتاد و دست و پايش شكست، دليل كند كه بلاي سخت بدو رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن توالت در خواب بر پنج وجه بود: اول: مال حرام. دوم: عيش دنيا. سوم: خزينه. چهارم: شروع در حرام. پنجم: زن خادمه و حرامخوار.

 

 

نظرات  

 
+4 tabir khabnina سه شنبه 23 فروردین 1390 ، ساعت 12:51
تعبیر خواندن نماز در توالت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+18 نماز خواندن در توالتعلوی شنبه 26 فروردین 1391 ، ساعت 09:49
خواب دیدم که کسی جای خود را به من می دهد که نماز بخوانم ولی وقتی که من برای نماز می ایستم در توالت ایستاده ام و دائما سعی دارم که پاهام و جایی که دارم نماز می خونم تمیز باشه و فکر می کنم در توالت نماز خواندن صحیح است؟

نگران شدم که شاید نماز های من مورد قبول نیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 javabسونیا دوشنبه 13 بهمن 1393 ، ساعت 05:13
شما باید پاهایتان را هنگام وضو بشورید . با مسح پای نجس ؛عرقیو…تمیز نمیشود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 شستنناشناس دوشنبه 02 آذر 1394 ، ساعت 03:00
سلام شستن پا یک بدعت است رجوع کن به آیه 5 سوره مائده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: نماز خواندن در توالتمحمدحسين سه شنبه 01 اردیبهشت 1394 ، ساعت 07:07
احتمالا دال بر اين است که مکان زندگي يا نماز شما غصبي است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: tabir khabhoney دوشنبه 11 آبان 1394 ، ساعت 00:52
کسی که به خود رحم نکند . بی دینی . خود پرستی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+76 تعبیرخوابم رابگوییدنازنین یکشنبه 13 شهریور 1390 ، ساعت 07:20
من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن من دردستشویی فقط یادست میشورم یاوضومیسازم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+30 پاسخ: تعبیرخوابم رابگوییدبرنسس مریم پنجشنبه 30 شهریور 1391 ، ساعت 12:45
[quote name="نازنین"]من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 نیاز به دستشوئی دارم ولی همشون کثیف هستنعاطفه چهارشنبه 02 اسفند 1391 ، ساعت 15:25
نقل قول از برنسس مریم:
[quote name="نازنین"]من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
عاطفه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+30 پاسخ: نیاز به دستشوئی دارم ولی همشون کثیف هستنالهه شنبه 29 تیر 1392 ، ساعت 06:49
[من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان کثیف است ومن از آن استفاده می کنم و دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن خود من هم در دید دیگران این کار و میکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر مدفوعسهیلا سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 09:25
دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.
2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد که تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خواب مستراحناشناس شنبه 28 فروردین 1395 ، ساعت 10:35
من همیشه خواب دستشویی ویا جایی غیر از دستشویی که کثیف وپر از کثافت هست رو میبینم ونمیتونم از اون استفاده کنم.لطفا جواب بدین ،زیاد این خوابو میبینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 پاسخ- دستشویی عمومیعلی شنبه 12 مرداد 1392 ، ساعت 05:35
سلام، من هم دقیقاً مثل چندین نفر که فقط اینجا تقریباً یک خواب مشابه را دیده اند بسیاری از شبها خواب میبینم که به یک دستشویی عمومی با تعداد زیادی توالت میروم که وضع بسیاری از انها بد است و نمیوشد استفاده کرد و بعضاً هم نمیشود استفاده کرد. مایل هستم تعبیرش را بدانم. لطفاً کسانی که خواب مشابه مرا میبینند پیغام بذارند و اتفاقاتی که پس از رویت خواب در روز آتی می افتد را با هم مقایسه کنیم و ببینیم تعبیرش چه می تواند باشد. email:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر مدفوعسهیلا سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 09:26
غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 درخواست تعبیرخوابپریسا دوشنبه 07 مهر 1393 ، ساعت 06:21
لطفا پاسخ تعبیرخوابم را بدهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 توالتزهرا محمدی سه شنبه 05 خرداد 1394 ، ساعت 11:00
سلام، من هم دقیقاً مثل چندین نفر که فقط اینجا تقریباً یک خواب مشابه را دیده اند بسیاری از شبها خواب میبینم که به یک دستشویی عمومی با تعداد زیادی توالت میروم که وضع بسیاری از انها بد است و نمیوشد استفاده کرد و بعضاً هم نمیشود استفاده کرد. مایل هستم تعبیرش را بدانم. لطفاً کسانی که خواب مشابه مرا میبینند پیغام بذارند و اتفاقاتی که پس از رویت خواب در روز آتی می افتد را با هم مقایسه کنیم و ببینیم تعبیرش چه می تواند باشدی"]سلام، من هم دقیقاً مثل چندین نفر که فقط اینجا تقریباً یک خواب مشابه را دیده اند بسیاری از شبها خواب میبینم که به یک دستشویی عمومی با تعداد زیادی توالت میروم که وضع بسیاری از انها بد است و نمیوشد استفاده کرد و بعضاً هم نمیشود استفاده کرد. مایل هستم تعبیرش را بدانم. لطفاً کسانی که خواب مشابه مرا میبینند پیغام بذارند و اتفاقاتی که پس از رویت خواب در روز آتی می افتد را با هم مقایسه کنیم و ببینیم تعبیرش چه می تواند باشد. email:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: توالتهادی چهارشنبه 21 بهمن 1394 ، ساعت 22:22
من هم دقیقا همین خواب ها را میبینم تعداد زیادی راهرو
که تعداد زیادی توالت خیلی کثیف دارد و آنها هم که قابل
استفاده هست در نداره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: پاسخ: تعبیرخوابم رابگوییدبهار شنبه 15 شهریور 1393 ، ساعت 06:20
نقل قول از برنسس مریم:
[quote name="نازنین"]من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
من هم دقیقا همین خواب را می بینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: پاسخ: تعبیرخوابم رابگوییدبهار شنبه 15 شهریور 1393 ، ساعت 06:25
نقل قول از برنسس مریم:
[quote name="نازنین"]من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن

نقل قول از برنسس مریم:
[quote name="نازنین"]من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
من هم همین خواب را میبینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: پاسخ: تعبیرخوابم رابگوییدمریم جمعه 11 دی 1394 ، ساعت 16:50
تعبیر خواب:

خودتان را از تحت تاثیر دیگران بودن رهایی بخشید. در روانشناسی اصطلاحی داریم به نام شرطی شدن. منظور از آن افرادی هستند که نه بنا به اهداف خودشان که در راستای تامین نظر دیگران رفتار می کنند. فرد تلاش می کند، یا مودب می نشیند تا دیگران بگویند او فرد پرتلاش یا مودبی است. سررشته زندگی چنین فردی به جای این که در دست خود او باشد، در دست دیگران است و طبعا، زندگی او آکنده از چالش و استرس شدید برای حفظ نگاه مثبت دیگران بوده و فرد شخصیتی متزلزل و نابسامان دارد. در زندگی بیاموزید، اعتماد به نفس داشته باشید و کارها را بر معیار خردتان سبک و سنگین کنید، نه ترازوی نگاه دیگران.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 .م شنبه 12 مرداد 1392 ، ساعت 07:16
من هم دقیقا این خواب و می بینم اگر جوابش و پیدا کردید به من هم بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیییییییییییر خوابوحید جمعه 26 مهر 1392 ، ساعت 17:38
من هم دقیفا همچین خوابی می بینم :
من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خابامید شنبه 03 آبان 1393 ، ساعت 19:17
سلام اقا باعث معذرت.
اگر شما باشکم پور بخابید همیشه اینطوری خابهارا میبینید
نگران نباشید
سعی کن همشه شام سبک بخوری همین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیرخوابم رابگوییدمحمدحسين سه شنبه 01 اردیبهشت 1394 ، ساعت 07:08
احتمالا تعبيرش اين است که اطرافيان شما اهل رعايت حلال و حرام نيستند ولي شما از عمل آنها بيزاري ميجوييد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 توااااااااااااا التخوااااااااب چهارشنبه 06 خرداد 1394 ، ساعت 05:37
اوووووووه ه
تا پایین نخونید حالتون بد میشه...
خواب دیدم چاه دستشویی بالا اومده و وقتی رفتم داخل(توصیف نمیکنم)سعی داشتم که پاهام با آبی که کف وایستاده نجس نشه...جوراب سفید و دمپایی سفید پام بود با این حال کمی کثیف شد و اومدم بیرون شستمشون...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شستن دست شوييMustafa amiri دوشنبه 31 خرداد 1395 ، ساعت 06:30
سلام ، من خواب ديدم كه دست شويي خيلي كثيف است و بعدا شروع به تمييز كردنش كردم و كردم همه از من خوشحال و راضي بودند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 توااااااااااااا التخوااااااااب چهارشنبه 06 خرداد 1394 ، ساعت 05:40
که کلنگ به دست داريد و مجراي فاضلاب را خراب مي کنيد براي ديگران مشکلي به وجود مي آوريد و دغل بازي مي کنيد. اگر ببينيد فاضلاب خانه همسايه به خانه شما نشت مي دهد از نزديکان خود بهره مي گيريد ولي اگر اين نشت و رخنه متعفن و کثيف بود يا بوي بد داشت و خرابي ايجاد کرد از جانب آن ها اندوهي مسلم به شما مي رسد. اگر ديديد دست و پايتان به آب کثيف فاضلاب آلوده شده به طوري که در خواب احساس کراهت داشتيد مرتکب خطائي مي شويد که ندامت مي کشيد. اگر لباستان آلوده شده بود مورد سرزنش قرار مي گيريد. روي هم رفته فاضلاب اگر بوي بد داشته باشد و بخصوص اگر کراهت به وجود آورد بد است در غير اين صورت بد نيست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خواب دستشویی عمومینسترن سه شنبه 16 تیر 1394 ، ساعت 15:28
خواب دیدم به دستشویی عمومی رفتم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+22 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتمینو پنجشنبه 15 دی 1390 ، ساعت 15:18
سلام من خواب دیدم که در حال نظافت و تمیزی دستشویی بودم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟ :-?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتمانی سه شنبه 11 بهمن 1390 ، ساعت 12:26
نقل قول از مینو:
سلام من خواب دیدم که در حال نظافت و تمیزی دستشویی بودم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟ :-?


احتمالا جلوی حرام خواری کسیو خواهی گرفت....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتُسامان سه شنبه 11 بهمن 1390 ، ساعت 17:14
این........ چیه آخه؟ توالت همی ساخت!! بعضي از معبران گفته اند!! زن جادويه وي را حاصل گردد!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتنیک پنجشنبه 02 بهمن 1393 ، ساعت 12:52
فک کنم باعشوش فریب میخوری
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 تعبیر خوابسعید یکشنبه 23 بهمن 1390 ، ساعت 10:58
سلام...مرسی از سایت خوبتون...من چند بار خواب دیدم که یه جایی هستم که پر دستشویی هست...مثل توالت عمومی...یا توالت های بزرگ ...و من نشستم قضای حاجت میکنم همیشه یکی سر میرسه میبینه...تعبیر خوابم چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خوابسیمین یکشنبه 03 آذر 1392 ، ساعت 17:35
سلام
شما در عالم واقعیت چیزی رو از دیگران پنهان میکیند و ترس برملا شدن اون رو دارید. که احتمالا اون چیز مال دنیاست.
امیدوارم که خیر باشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: پاسخ: تعبیر خوابسميه شنبه 28 دی 1392 ، ساعت 08:55
من خواب ديدم تعداد زيادي دستشويي كنار هم بدون ديوار هستند و من در يكي از آنها حسابي مشغولم اما در اين حين عده اي از همكارانم از كنارم رد مي شوند و من را نگاه مي كنند ،‌معني آن چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر مدفوعسهیلا سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 09:27
ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.
2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد که تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 خوابهادی جمعه 12 اسفند 1390 ، ساعت 06:53
من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن و ....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: خوابعلی چهارشنبه 13 آذر 1392 ، ساعت 15:28
من هم دقیقا عین خواب شما رو بارها و بارها دیده ام و همیشه دنبال تعبیر آن بودم اما تا امروز هیچ جایی رو پیدا نکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 خوابهادی جمعه 12 اسفند 1390 ، ساعت 07:03
من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 فرار کردن از محیط مستراحسمی چهارشنبه 30 فروردین 1391 ، ساعت 05:05
خواب دیدم از دستشویی عمومی یک بیمارستان فرار می کنم
خیلی کثیف و زجر آور بود طوری که موقع فرار هر چی اجتناب کردم از کثیف شدن نشد و به گریه افتادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتفرزام سه شنبه 24 مرداد 1391 ، ساعت 06:10
سلام من بعضی شبها خواب میبینم که داخل دستشویی پرو کثیفی هستم ونمیتوانم بنشینم ولی خارج هم نمیشوم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب چیستمائده جمعه 27 مرداد 1391 ، ساعت 06:57
خواب دیدم روی توالت فرنگی نشستم باعرض معذرت کارمو میکنم دیدم دوستمم روی یه توالت فرنگی دیگه روبه روی من نشسته و خوابش برده تعبیرش چی میتونه باشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتالف پنجشنبه 16 شهریور 1391 ، ساعت 05:55
سلام من خواب دیدم رفتم به توالت خانمون دیدم کسی توالت کرده و جلوی در توالت هم یازده تا نون تازه مشهدی گذاشتن خیلی ناراحت شدم و نان ها رو برداشتم آوردم که به پدرم بدم بریزه توی نان خشک ها بعدم برای اینکه برکت خدا رو توی توالت گذاشتن کلی گریه کردم می شه تعبیرشو برام بگید خیلی این خواب فکرمو مشغول کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 توالتleili چهارشنبه 22 شهریور 1391 ، ساعت 05:59
خواب دیدم رفتم یه توالت عمومی قدیمی که خیلی کثیف بود در هر توالتیم باز میکردم نجاست زده بود بالا بالاخره رفتم توی یکیش که تمیزتر از همه بود سر توالت نشستم ولی نمیتونستم کارمو بکنم یه دفعه تخت دو تا کفشام کنده شد افتاد تو توالت منم سرمو خم کردم که اگه میتونم برش دارم که دهنم و یک طرف صورتم مالیده شد به کف زمینهای توالت خیلی بدم اومد. میخوام ببینم که تعبیرش چیه ممنونم..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر مدفوعسهیلا سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 09:29
دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.
2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد که تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتمريم یکشنبه 14 آبان 1391 ، ساعت 05:55
شستن توالت در خواب.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 شستن کاسه توالتمحسن سه شنبه 11 آذر 1393 ، ساعت 06:10
خواب دیدم شیعی کثیف به من دادن که ان را شستم تمیز که شد کاسه توالت بو دکه کف ان سند نوشته شده بود من ان را داخل انبار گزاشتم میخواستم تعبیرش را بدانم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 شستن کاسه توالتمحسن سه شنبه 11 آذر 1393 ، ساعت 06:13
در خواب دیدم شیئی به من دادن که کثیف بود ان را که شستم دیدم کاسه توالت است
در کف کاسه توالت سندی نوشته شده بود بعد ان را داخل انبار گزاشتم لطفاراهنمایی کنید تعبیر ان را.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 توالت فرنگیبیتا افشار پنجشنبه 02 آذر 1391 ، ساعت 17:03
خواب دیدم توالت فرنگی که برای بچه ها در گوشه خانه میگذارند در اتاق خوابم میباشد و من بر روی آن نشسته ام و در حال ادرار کردن هستم ولی ادرارم از گوشه های توالت فرنگی روی موکت میریزد من برای تمیز کردن آنجا روی آن قسمت آب ریختم ولی با خودم میگفتم که : دیگه اتاق خوابم همیشه بوی ادرار میده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن توالتzahra zarei جمعه 10 آذر 1391 ، ساعت 19:01
دیدم توی توالتی بودم که اندازه یک کابینت بود خیلی تنگ وکوچیک منم چون مجبور بودم به زور رفتم تو دستشویی کردم انقد توالتش کوچیک بود کهسرم 1سانتیمتر با سقف فاصله داشت.
تعبیرش چیه؟ با توجه به اینکه خواب زن میگن چپه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر دیدن خوفاشzahra zarei جمعه 10 آذر 1391 ، ساعت 19:09
دیدم خوفاش کوچیکی که بیشتر بالشم سفیده بود تا مشکی داره پرواز میکنه با کف پام گرفتمش تو دستم بودکه گزاشتم دوباره بره پرواز کنه. با توجه به اینکه خواب زن چپه تعبیرش چیمیشه؟ مرسسسسسسسسسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 نجاستسید محمد رضا پنجشنبه 12 بهمن 1391 ، ساعت 11:04
سلام . بعضی شبها درخواب میبینم که جهت رفع حاجت به دستشویی ( عمومی و خصوصی ) میروم ولی کف راه روها و کف خود دستشوئیها پر از آب است آب جمع شده است وقتی به زحمت سر یک دستشویی مینشینم از سقف دستشویی آب میریزد و چکه میکند و وقتی که در همان حال رفع حاجت میکنم نجاستی که دفع میشود تمام نمیشود و یکسره نجاست بیرون میآید لطفا تعبیرش را بفرمائید ... متشکرم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 غذا خوردن در توالتلیلا چهارشنبه 16 اسفند 1391 ، ساعت 08:18
سلام خسته نباشید .من خواب دیدم که مادرم ومادربزرگم سفره ای در مستراح پهن کردن ودر حال غذا خوردن هستن منم جیغ می کشم چرا اینجا ومنم در حال چیدن انگور با پدر مرده ام هستم که یک بوته انگور هم برای مادرم میدهم لطفا تعبیرش را بفرمایید...ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: غذا خوردن در توالتسیمین یکشنبه 03 آذر 1392 ، ساعت 17:39
سلام .نشون میده اطرافتون کسایی هستن که مشغول استفاده از مال دنیا یا هم مال حرام هستن. ولی انگور تو خواب خوبه از طرف شما به مادرتون خیری میرسه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دستشویمحمد چهارشنبه 08 آبان 1392 ، ساعت 06:09
سلام
منم امروز خواب دیدم که تو دستشوی خودمون هستم ، و سوراخ دستشوی هم بزرگتر شده نجاست ها دیده میشد ، منم رفع مشکل کردم و هی میشستم بازم دستشوی داشتم که بعدش تموم شد از خواب بیدار شدم
چی میتونه باشه ؟؟ تعبیر درست حسابی نداره اینا؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتشیرین پنجشنبه 21 آذر 1392 ، ساعت 09:46
خواب دیدم که در دستشویی کیف پولم را به جای اشغال در چاه دستشویی انداختم.تعبیر؟ :zzz
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 ديدن موش تودستشوييسياوش دوشنبه 01 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:15
خواب ديدم تودستشويي سه تاموش است توافتابه بعدخودم جرات نداشتم برادرم اومد انهاروبااب ازبين برد تعبيراين خواب چي ميشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتترنم باران پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ، ساعت 11:15
من خواب دیدم توی توالت هستم و یکهویکی از فامیلامونم میادتوبچش...بعدمیره تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 نجس شدن فرشهاي خونهسارا جمعه 19 اردیبهشت 1393 ، ساعت 09:13
خواب ديدم اب توالت بالا اومده وفرشها نجس شدند طوري كه بلند كردم اب نجس مي چكيد تعبير چيه با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 قران خواندن در توالتصنم جمعه 16 خرداد 1393 ، ساعت 19:18
خواب ديدم در دستشويي در حين دستشويي سوره توحيد و يه سوره ديگه كه يادم نيست و ميخوندم
در ضمن اغلب خواب دستشويي عمومي رو ميبينم كه بون ديوارند ويا چندتا دستشوييدر يك اتاق يا هزاران دستشويي در بيابان در اماكن عمومي هستند چون ديوار ندارند نميتونم برم دستشويي بكتم وفقط دنبال يكي بهتر ميگردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتفریبا جمعه 03 مرداد 1393 ، ساعت 08:57
برای عدم علم و آگاهی این مملکت متاسفم که هر مطلبی را که به زبان فارسی جستجو می کنی، حداقل بیست تای آنها عینا کپی شده و حتی غلط های املایی و دستوری شان تصحیح نشده. در صورتی که اگر به انگلیسی اینکارو بکنیف دوتایشان شبیه هم نیست. مثالش همین تعبیر توالت هست که می بینم همگیشان عین هم و از یک منبع هست!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن مرده خوابیده جلوی در توالتُصبا اسماعیلی پنجشنبه 09 مرداد 1393 ، ساعت 01:14
سلام
دیروز شب هفت فوت مادربزرگم بود،قبل از اذان صبح خواب دیدم که خونه ی ما اومده و در رخت خوابی که همیشه براش آماده می کردیم دراز گشیده اما صورتش رو دقیقن جلوی در دستشویی گذاشته و در هم بازه یک شمع روشن هم توی دستشویی بود...لباسی که تنش بود سیاه بود... لطفا" خواب من رو تعبیر کنید اگر خواب بدیه اشکالی نداره فقط بهم بگید؛ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن مرده خوابیده جلوی در توالتُصبا اسماعیلی پنجشنبه 09 مرداد 1393 ، ساعت 01:28
سلام من خواب عجیبی دیدم حدس می زنم معنیش خوب نباشه اما لطفا" تعبیرش کنید برام خیلی مهمه
دیروز شب هفت فوت مادربزرگم بود امروز قبل از اذان صبح خواب دیدم اومده خونه ی ما و در رخت خوابی که همیشه اینجا براش آماده میکردیم دراز کشیده اما اینبار سرش رو دقیقا" جلوی در توالت گذاشته و در هم بازه یک شمع روشن هم توی توالت هست...لباس تنش هم مشکی بود...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مدفوعهومن محبی. چهارشنبه 05 آذر 1393 ، ساعت 11:49
خواب دیدم روی یه دستشویی قدیمی در یه فضای 20 متری با دیوار مکرر وبی اندازه در حال مدفوع بودم.خودم بسیار متعجب بودم وخواهرم کمکم میکرد یعنی مواظبم بود.دستم به مدفوع آلوده شد.3 نفر از خاله هایم در مسافتی حدود 5 متر دور تر از سنگ توالت با هم حرف میزدندوصدای عمه ام را میشنیدم اما خود او نبود.خواهشا سریع خوابم را تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مدفوعmojgan چهارشنبه 10 دی 1393 ، ساعت 11:14
خواب دیدم یکی از نزدیکان سببی درتوالت ما بیرون از چاله دوعدد مدفوع کرده ویکی از نزدیکان نسبی آنرا با دستهایش برمی دارد ودور میریزد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: مدفوعسعید یکشنبه 20 تیر 1395 ، ساعت 20:10
نقل قول از mojgan:
خواب دیدم یکی از نزدیکان سببی درتوالت ما بیرون از چاله دوعدد مدفوع کرده ویکی از نزدیکان نسبی آنرا با دستهایش برمی دارد ودور میریزد

احتمالا یکی از نزدیکانتان کارهای اشتباهی کرده که کسی که دوسش داره سعی میکنه اشتباهش رو درست کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 غایطحامد دوشنبه 20 بهمن 1393 ، ساعت 14:23
سلام من در خواب دیدم که وقتی ذر دسشویی را باز میکنم دستگیره می شکند ومن داخل دسشویی می شوم و دستگیره داخل توالت می افتد ومن مجبور میشوم دستگیره را بردارم ودستم به مدفوع اغشته می شود و مقداری مدفوع در دهانم می گذارم و می جوم وجلوی در خانه یمان ازدهانم می ریزم به کف حیات
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 غایطحامد دوشنبه 20 بهمن 1393 ، ساعت 14:26
ببخشید به این ایمیل بفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 حمام کردن در توالتسارا فلاح زاده یکشنبه 03 اسفند 1393 ، ساعت 21:15
سلام من یه شب خواب چند تا دستشویی که البته دوش حمام هم داشت دیدم که همشون کثیف بودن از یک خانم خوب ومتدین پرسیدم تمیزترینش کدومه که من حموم کنم بعد داخل تمیزترینش رفتم و حموم کردم میشه تعبیرش رو بگید همسرم هم همون شب خواب دید که داره یه دستشوی خیلی کثیفی رو میشوره که البته هم دستشویی بود وهم حمام.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نماز خواندن در توالتمهر شنبه 16 اسفند 1393 ، ساعت 08:02
سلام
چند شب قبل خواب دیدم در یک دستشویی خیلی کوچک در حال نشسته روی سنگ دستشویی دارم نماز می خونم انقدر دستشویی کوچک بود که به سختی سجده می رفتم انگار دستشویی متعلق به یک جای عمومی مثل مدرسه , خوابگاه و یا مسجد بود و تعدادی توی حیاط اونجا داشتن نماز می خوندن .لطفا تعبیرش رو برام بگید خیلی نگرانم. مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتمریم اسدی سه شنبه 01 اردیبهشت 1394 ، ساعت 04:37
منم دقیقا همین خواب رو میبینم.
خواب میبینم تو یه دستشویی کثیف و پر و بدون در هستم.همه مشغولن ولی من نمیتونم بشینم احساس میکنم همه نگاه میکنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابساغررضائی یکشنبه 03 خرداد 1394 ، ساعت 18:05
سلام
من خواب دیدم که وسط اتاق توی خوابگاه ی چاه توالت هست ک میزنه بالا و همه رو و همه جارو کثیف میکنه.تعبیرشو بهم بگین ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتمحدثه یکشنبه 28 تیر 1394 ، ساعت 13:43
سلام من خوابم یکم متفاوته...همیشه دسشویی هایی که میبینم سفیدو تمیزن این یعنی چی؟؟؟البته دستشویی ها خیلی تعدادشون زیاده و فقط یکیشون ابش زده بود بالا اونم فکر کنم نجس بود ولی دسشویی ها تو خونه خودم بود که من تاحالا متوجه اونا نبودم میشه تعبیرش رو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابپریسا پنجشنبه 01 مرداد 1394 ، ساعت 03:56
سلام.خواب دیدم ادرار میکنم ومردانی مرا میبینند.حس بدی درخواب دلشتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابترنم سه شنبه 03 شهریور 1394 ، ساعت 07:48
سلام .من خواب دیدم که یکی از آشنایان که آقا هستند به منزل ما آمده و به توالت ما رفت و مدفوع کرد و وقتی بیرون امد من رفتم که دیدم توالت رو تمیز نکرده و بیرون آمده و من توالت رو تمیز کردم.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خوابحسین دوشنبه 25 آبان 1394 ، ساعت 07:52
وسواس داری
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتمژگان پنجشنبه 05 شهریور 1394 ، ساعت 05:56
در خواب دیدم چاهی پر از نجاست بود و دمپایی من توی چاه افتاد و خواهرم بیرون آورد و بعد گوشه دامنم در چاه کثیف شد تعبیر چیه لطفا کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالترضا جمعه 28 اسفند 1394 ، ساعت 01:56
مراقب باش دامنت لکه دار نشه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوآبم رابگوییدمنصور سه شنبه 24 شهریور 1394 ، ساعت 10:02
سلام من خواب دیدم که در درون سنگ دستشویی خیلی بزرگی نشسته ام که البته کثیف هم نبود از نوع سنگهایی قدیمی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخواب توالتغروب آشنا یکشنبه 19 مهر 1394 ، ساعت 22:38
خواب دیدم که رب گوجه پختم ولی داخلش پراز نجس است و یهو همه اش داخل توالت ریخت غیرازیک کاسه که آن هم خیلی خوش رنگ بود لطفا تعبیرش را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 توالتناشناخته سه شنبه 21 مهر 1394 ، ساعت 20:49
دیدن فرش امام که از پیشانیش خون می آید در زمین توالت...تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لیسیدن مدفوعمحمد شنبه 02 آبان 1394 ، ساعت 18:21
خواب دیدم من مدفوع کردم وهمسرم آنرا بدست گرفت من کندشم آمد اما او لیسید بعد دیدم مدفوع پاک به نظر میاید.لطفا" تعبیرش را بگوئید از خواب که بیدار شدم نزدیک وقت اذان صبح بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب مستراحطیبه شنبه 09 آبان 1394 ، ساعت 03:43
سلام من چند بار تا به حال خواب دیدم رفتم مستراح که چند تا بود ولی در نداشت
و شیلنگ آنها تو کاسه توالت افتاده بو د قابل استفاده نبود و در یه جای پرتگاه بود
نتونستم استفاده کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب مستراحطیبه شنبه 09 آبان 1394 ، ساعت 03:46
سلام لطفا تعبیر خواب منو بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب مرا تعبیر کنیدری پنجشنبه 14 آبان 1394 ، ساعت 14:33
خواب دیدم که از درون چاه میتراح کهنه ای در اوردم تعبیر ان چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتشقایق پنجشنبه 17 دی 1394 ، ساعت 09:09
من خواب دیدم که وارد توالت خانه ی یکی از اشنایان شدم و در انجا وان های پر از نجاست بود که برای تمیز کردن خودشون از ان استفاده میکردن مراقب بودم ک اب های کثیف ب من نخوره ولی چند بار داخل دمپاییم شدند و در اخر نجاست رو شستم و از دسشویی بیرون امدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مستراحرسول سه شنبه 22 دی 1394 ، ساعت 05:40
سلام
خواب دیدم توی مستراح مدفوع کردم بطوری که کل از روی سنگ مستراح پر شد روی سنگ هم زد بیرون درحال تعجب بودم چند تا از دوستای صمیمیم اومدن و کمک کردن تا مستراح را تمیز کردیم با آب خیلی عظیمی که میومد بعد یک دریچه ای بود که اونجا را هم باز کردیم که چاه مستراح بود اونجا را هم با آب عظیمی که با فشار میومد تمیز کردیم بعد با خوشحالی باهم اومدیم بیرون
خیلی ممنون

خواب دیدم توی مستراح مدفوع کردم بطوری که روی سنگ مستراح پر شد از روی سنگ هم زد بیرون درحال تعجب بودم چند تا از دوستای صمیمیم اومدن و کمک کردن تا مستراح را تمیز کردیم با آب خیلی عظیمی که میومد بعد یک دریچه ای بود که اونجا را هم باز کردیم که چاه مستراح بود اونجا را هم با آب عظیمی که با فشار میومد تمیز کردیم بعد با خوشحالی باهم اومدیم بیرون

ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مستراحرسول سه شنبه 22 دی 1394 ، ساعت 05:42
سلام
خواب دیدم توی مستراح مدفوع کردم بطوری که روی سنگ مستراح پر شد از روی سنگ هم زد بیرون درحال تعجب بودم چند تا از دوستای صمیمیم اومدن و کمک کردن تا مستراح را تمیز کردیم با آب خیلی عظیمی که میومد بعد یک دریچه ای بود که اونجا را هم باز کردیم که چاه مستراح بود اونجا را هم با آب عظیمی که با فشار میومد تمیز کردیم بعد با خوشحالی باهم اومدیم بیرون
ممنون اگه پاسخ بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب توالت و دیدن مدفوعبهرام تیموری چهارشنبه 23 دی 1394 ، ساعت 02:34
من یه چند وقت است خواب میبینم که در توالت ام یا شلوارم می افته تو مدفوع کثیف میشه یا میبینم تو مستراح کثیف هی اینو میبینم جریان چیه من نمیدونم ؟ کسی میتونه تعبیر کنه ؟ این خواب و خیلی وقته میشه میبینم و زیاد هم دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابح جمعه 02 بهمن 1394 ، ساعت 05:49
خواب دیدم که مستراح تبدیل به ویلا شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوردن اب مدفوععلی سه شنبه 06 بهمن 1394 ، ساعت 09:42
خواب دیدم که رفتم صبح صورت ودهانم رو بشورم اب شیر تمیز بود تا خوردم بوی مدفوع میداد دیدم اب شیر قهوه ای شد که توف کردم وتکه ای مدفوع هم از دهانم افتاد اما تلخی تو دهانم ماند...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب عجیبمهتاب پنجشنبه 22 بهمن 1394 ، ساعت 14:33
سلام دیشب واسه ازدواجم نیت کردم و خواب عجیبی دیدم خواهشا کمکم کنید.خواب دیدم یه مرد جوون بازور وارد خونمون شده و من از ترس به دستشویی فرار کردم و اونجا قایم شده و گوشه ی دستشویی یه قران گذاشته شده بود .اون مرد منو پیدا میکنه و من از ترس مجبور شدم باهاش نزدیکی کنم اما از شرم قران اول قران رو میبوسم و اونو بیرون دستشویی میذارم.تعبیر این خواب چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دستشویی کردن در ملع عامناهید جمعه 23 بهمن 1394 ، ساعت 05:04
سلام.
میتوانم بگویم تقریبا هرشب خواب میبینم که دستشویی دارم، وقتی به توالت میروم، ان توالت مشکلی دارد،مثلا یا درب آن خراب شده یا دیوار ندارد یابه هر شکلی غیر قابل استفاده است و من مجبور میشوم که با اضطراب زیاد ودر جلوی جمع دیگران یا کسانی که من را میشناسند یا میبینند دستشویی(ادرار) کنم و حجم ادارم هم همیشه زیاد است.
این قبیل خوابها را هر شب می بینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن مدفوع درخوابحسن گنجی شنبه 24 بهمن 1394 ، ساعت 05:01
باسلام خسته نباشید . من خوابی دیدم که از گفتن آن هم خحالت می کشم اما چون خیلی فکر من را مشغول کرده بالاجبار می پرسم . من خواب دیدم که در مسجد مدفوع می کنم میشضه تعبیرش رو بهم بگین خیلی برام مهمه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابمينا چهارشنبه 19 اسفند 1394 ، ساعت 15:59
با سلام من خواب ديدم خواهر من در چاه توالت افتاده و كمك مي خواهد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مستراحارام دوشنبه 24 اسفند 1394 ، ساعت 12:44
با سلام
من چندین بار خواب دیدم که میرم یه جاییکه توالت عمومی هست،چندین توالت کنار هم
وقتی که میرم متوجه میشم که تو این توالت ها مرده میشورن و مرده شورهایی که اونجا کار میکنن هم خانم هستن
وقتی که میرم تو یکی از توالت ها لباس مرده شورها که سفید هم هست تو توالت اویزونه
و من خیلی خیلی از اون محیط میترسم ....خواهش میکنم تعبیر خوابم بگید
ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبير خوابمحمد رضا پرهام چهارشنبه 08 اردیبهشت 1395 ، ساعت 04:53
من اغلب أوقات قبل نماز صبح تو خواب ميبينم كه بعضي موقع تو جاي مثل دستشويى عمومي مسجد يا حموم هستم وببخشيد بعد اكثر اونها كأسه توالتشون پر مدفوعة وجا براي دفع من نيست اما يكي كه پيدا كردم با ورود به اون اونقدر مدفوع ميكنم كه كأسه توالت پر ميشود و هميشه اين خوابها اذيتم ميكند بازم ديشب خواب ديدم تو خونه كس غريبه وارد شدم وتوالت انها اونقدر مدفوع كردم كه نميتونم تموم كنم وپا شم وهمه أهل اون خونه دارن منو نگاه ميكنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مدفوع و طلا!شادی جمعه 31 اردیبهشت 1395 ، ساعت 03:41
خواب دیدم رفتم توالت عمومی یه زایشگاه
4 تا دستشویی داشت که 3 تاش درش محکم بسته میشد و یکی درش قابلیت قفل شدن نداشت و قاعدتا خالی بود، تصمیم گرفتم برم دستشویی بدون قفل ولی یهو آقایی جلوی همون دستشویی واستاده بود و میخواست بره داخلش ولی من با هل دادنش تونستم برم توی اون دستشویی
در حال انجام عملیات بودم که در دستشویی باز شد و یکی دم درش بود، اومدم زود پاشم که چاه توالت رو دیدم که توش مدفوع من بود در حالی که گردنبند نامزدیم روش افتاده بود
هم نمیتونستم از گردنبند بگذرم هم بدم میومد از تو نجاست برش دارم هم نامحرم داشت من رو میدید :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتسارا یکشنبه 09 خرداد 1395 ، ساعت 07:10
سلام من خواب دیدم رکی سنگ توالت ایات قرانی نوشته..تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ساراسارا یکشنبه 09 خرداد 1395 ، ساعت 07:11
من خواب دیدم برروی سنگ توالا ایات قرانی نوشته است تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب رو بگید لطفاحسین چهارشنبه 12 خرداد 1395 ، ساعت 08:31
خواب دیدم که تو دسشوی‌میرم و‌پر از سنگ توالت هست.اما من ن استفاده کردم ن‌کاری‌کردم.میرفتم بیرون.چند بار رفتم داخل و اومدم بیرون.
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابطیبه شنبه 22 خرداد 1395 ، ساعت 11:25
من خواب دیدم باردار هستم و با شکم بزرگ و درد زایمان به بیمارستان رفتم قبل از زایمان احساس دفع زیادی داشته و به دستشوبی فرنگی رفتم همزمان که مدفوع میکردم بچه ام که دختر بود به ونیا امد داخل توالت فرنگی افتاد اونو سریع برداشتم خیای کوچک و نارس بود لطفا تعبیرش را بدایم بگوبید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمسعید یکشنبه 20 تیر 1395 ، ساعت 19:48
سلام من خواب دیدم که رویه یک در وایستادم ویکدفعه ازروی در صور خوردم وافتادم توی چاه فاضلاب وبعد یک مرد مهربان اومد ومنو دستمو گرفت کشیدم بیرون وبعد با آب شیلنگ پاهام تا کمرمو که کثیف بودو شست ویکدفعه از خواب بیدار شدم...میخنقل قول از ُسامان:
این........ چیه آخه؟ توالت همی ساخت!! بعضي از معبران گفته اند!! زن جادويه وي را حاصل گردد!!!

میخواستم خواهش کنم تعبیرشو بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب خودکشی در مستراحبشیر سه شنبه 22 تیر 1395 ، ساعت 08:44
باسلام
مادرو خواب دیده که برادر کوچکم خبر داده که من با حال مضطر و پریشون در حال خودکشی هستم .

خواهشا اگر امکان تعبیر وجود دارد بهم اعلام کنید خیلی تعبیرش برام مهم.
باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابمریم شنبه 26 تیر 1395 ، ساعت 05:24
سلام من خواب دیدم ساعت 6 صبخ ار
ز یه دستشویی دو مرد امر بیرون بعد دخترم بعد یه مرد دیگه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابی متفاوت درمورده دستشوییسارا سه شنبه 29 تیر 1395 ، ساعت 17:42
سلام. من خواب دیدم وارده یک دستشویی شدم که بینه کاسه های توالت در نبود . کف اون دسشویی کلا سفید و تمیز بود و هیچ بوی بدی نمیومد فقط توی تمامه کاسه های توالت مملو از غذا بود . توی هر کدوم یه غذای متنوع بود. مثلا توی یکیش برنج و خورشته قورمه توی یکیش قیمه و کاسه های دیگم همینطور. یک مرد هم نشسته بود کناره یکی از توالت ها و با یه کفگیره بزرگ برای مردم توی ظرف ها غذا میکشید. غذا ها اصلا بوی بدی نداشتند و ظاهرشونم خوب بود. من فقط توی خواب تعجب کرده بودم . ولی از شبی که این خوابو دیدم دیگه نمیتونم غذا بخورم همش خودمو با میوه و نون پنیر سیر میکنم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب توالتعبدالرضا شنبه 30 مرداد 1395 ، ساعت 14:35
من سالها پیش خواب دستشویی زیاد میدیدم مثل نشستن در جای پای دستشویی اینقدر فراخ و گشاد بود که بیم افتادن در توش بود یا دستشویی های بدون در یا با در شیشه ای یا کثیف یا تنگ و... تمامی این خوابها نزدیک اذان صبح روی میداد که از خواب می پریدم اکنون سالهاست دیگر این خوابها رو نمیبینم دیدن دستشویی در خواب نشانه یکی از این دوچیزست یا غرق شدن در امور دنیا مثل مال و علم و زن و شهوت و شغل و پول درآوردن و... یا نشانه فساد عقیده در دین اگر میخواهید از این دست خوابها نبینید شبها برهنه کامل بخوابید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 توالتزهرا م پنجشنبه 04 شهریور 1395 ، ساعت 10:27
بارها خواب دیدم دارم به یه خونه جدید میرم یا میخوام اسباب کشی کنم که توالت های زیادی داره اغلب تمیز هستند ولی تعداد توالت ها زیاد است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ساعت مچی و مدفوعZ.gh دوشنبه 15 شهریور 1395 ، ساعت 02:37
خواب دیدم ساعت مچی بابامو انگار ک از تو چاه توالت دراورده باشیم، خیلی بوی بدی میاده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتفاطمه پنجشنبه 18 شهریور 1395 ، ساعت 03:51
سلام خیلی ناراحتم چون خواب دیدم پشت بچه ام را دارم پاک میکنم چون دستمال تو کیفش نبود یه بروشور سبز کوچیک قران یا دعا بود با قسمتی که نوشته قرآنی نداشت بچه را پاک کردم دوبار انجام دادم مواظب بودم کشی نبیند سری دوم یک نفر دید به من تذکر داد چکار کنم خیلی ناراحتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مدفوعayonem پنجشنبه 29 مهر 1395 ، ساعت 13:13
سلام
خواب دیدم دو تا از آشناها دارن مدفوع میخورن و من هم مدفوع خودم را جمع میکنم لطفا تعبیر کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما