سه شنبه, 11 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

عناوین

تعبیر خواب مستراح - توالت

فرستادن به ایمیل چاپ

محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي درخواب بيند كه توالت همي ساخت، دليل كند كه به جمع كردن مال دنيا، حريص گردد و راغب گردد و نخواهد كه از مال خود چيزي خرج كند، و بعضي از معبران گفته اند دليل كند كه زن جادويه وي را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بي ديانت بود و اگر بيند كه در توالت بول و غائط همي كرد، دليل كند كه درجميع مال غريق بود. اگر بيند كه كسي در چاه توالت خود افتد دليل كند مال خويش را هزينه كند و اگر بيند كه در آنجا بيفتاد يا درچاه توالت بيفتاد، دليل كند كه مال كسي به غضب ستاند و اگر بيند كهب يفتاد و دست و پايش شكست، دليل كند كه بلاي سخت بدو رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن توالت در خواب بر پنج وجه بود: اول: مال حرام. دوم: عيش دنيا. سوم: خزينه. چهارم: شروع در حرام. پنجم: زن خادمه و حرامخوار.

 

 

نظرات  

 
+5 tabir khabnina سه شنبه 23 فروردین 1390 ، ساعت 12:51
تعبیر خواندن نماز در توالت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+18 نماز خواندن در توالتعلوی شنبه 26 فروردین 1391 ، ساعت 09:49
خواب دیدم که کسی جای خود را به من می دهد که نماز بخوانم ولی وقتی که من برای نماز می ایستم در توالت ایستاده ام و دائما سعی دارم که پاهام و جایی که دارم نماز می خونم تمیز باشه و فکر می کنم در توالت نماز خواندن صحیح است؟

نگران شدم که شاید نماز های من مورد قبول نیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+74 تعبیرخوابم رابگوییدنازنین یکشنبه 13 شهریور 1390 ، ساعت 07:20
من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن من دردستشویی فقط یادست میشورم یاوضومیسازم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+19 پاسخ: تعبیرخوابم رابگوییدبرنسس مریم پنجشنبه 30 شهریور 1391 ، ساعت 12:45
[quote name="نازنین"]من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 نیاز به دستشوئی دارم ولی همشون کثیف هستنعاطفه چهارشنبه 02 اسفند 1391 ، ساعت 15:25
نقل قول از برنسس مریم:
[quote name="نازنین"]من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
عاطفه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 پاسخ: نیاز به دستشوئی دارم ولی همشون کثیف هستنالهه شنبه 29 تیر 1392 ، ساعت 06:49
[من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان کثیف است ومن از آن استفاده می کنم و دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن خود من هم در دید دیگران این کار و میکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر مدفوعسهیلا سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 09:25
دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.
2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد که تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 پاسخ- دستشویی عمومیعلی شنبه 12 مرداد 1392 ، ساعت 05:35
سلام، من هم دقیقاً مثل چندین نفر که فقط اینجا تقریباً یک خواب مشابه را دیده اند بسیاری از شبها خواب میبینم که به یک دستشویی عمومی با تعداد زیادی توالت میروم که وضع بسیاری از انها بد است و نمیوشد استفاده کرد و بعضاً هم نمیشود استفاده کرد. مایل هستم تعبیرش را بدانم. لطفاً کسانی که خواب مشابه مرا میبینند پیغام بذارند و اتفاقاتی که پس از رویت خواب در روز آتی می افتد را با هم مقایسه کنیم و ببینیم تعبیرش چه می تواند باشد. email:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر مدفوعسهیلا سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 09:26
غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 درخواست تعبیرخوابپریسا دوشنبه 07 مهر 1393 ، ساعت 06:21
لطفا پاسخ تعبیرخوابم را بدهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: پاسخ: تعبیرخوابم رابگوییدبهار شنبه 15 شهریور 1393 ، ساعت 06:20
نقل قول از برنسس مریم:
[quote name="نازنین"]من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
من هم دقیقا همین خواب را می بینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: پاسخ: تعبیرخوابم رابگوییدبهار شنبه 15 شهریور 1393 ، ساعت 06:25
نقل قول از برنسس مریم:
[quote name="نازنین"]من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن

نقل قول از برنسس مریم:
[quote name="نازنین"]من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
من هم همین خواب را میبینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 .م شنبه 12 مرداد 1392 ، ساعت 07:16
من هم دقیقا این خواب و می بینم اگر جوابش و پیدا کردید به من هم بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیییییییییییر خوابوحید جمعه 26 مهر 1392 ، ساعت 17:38
من هم دقیفا همچین خوابی می بینم :
من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خابامید شنبه 03 آبان 1393 ، ساعت 19:17
سلام اقا باعث معذرت.
اگر شما باشکم پور بخابید همیشه اینطوری خابهارا میبینید
نگران نباشید
سعی کن همشه شام سبک بخوری همین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+17 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتمینو پنجشنبه 15 دی 1390 ، ساعت 15:18
سلام من خواب دیدم که در حال نظافت و تمیزی دستشویی بودم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟ :-?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتمانی سه شنبه 11 بهمن 1390 ، ساعت 12:26
نقل قول از مینو:
سلام من خواب دیدم که در حال نظافت و تمیزی دستشویی بودم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟ :-?


احتمالا جلوی حرام خواری کسیو خواهی گرفت....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتُسامان سه شنبه 11 بهمن 1390 ، ساعت 17:14
این........ چیه آخه؟ توالت همی ساخت!! بعضي از معبران گفته اند!! زن جادويه وي را حاصل گردد!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 تعبیر خوابسعید یکشنبه 23 بهمن 1390 ، ساعت 10:58
سلام...مرسی از سایت خوبتون...من چند بار خواب دیدم که یه جایی هستم که پر دستشویی هست...مثل توالت عمومی...یا توالت های بزرگ ...و من نشستم قضای حاجت میکنم همیشه یکی سر میرسه میبینه...تعبیر خوابم چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تعبیر خوابسیمین یکشنبه 03 آذر 1392 ، ساعت 17:35
سلام
شما در عالم واقعیت چیزی رو از دیگران پنهان میکیند و ترس برملا شدن اون رو دارید. که احتمالا اون چیز مال دنیاست.
امیدوارم که خیر باشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: پاسخ: تعبیر خوابسميه شنبه 28 دی 1392 ، ساعت 08:55
من خواب ديدم تعداد زيادي دستشويي كنار هم بدون ديوار هستند و من در يكي از آنها حسابي مشغولم اما در اين حين عده اي از همكارانم از كنارم رد مي شوند و من را نگاه مي كنند ،‌معني آن چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر مدفوعسهیلا سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 09:27
ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.
2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد که تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 خوابهادی جمعه 12 اسفند 1390 ، ساعت 06:53
من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن و ....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خوابعلی چهارشنبه 13 آذر 1392 ، ساعت 15:28
من هم دقیقا عین خواب شما رو بارها و بارها دیده ام و همیشه دنبال تعبیر آن بودم اما تا امروز هیچ جایی رو پیدا نکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 خوابهادی جمعه 12 اسفند 1390 ، ساعت 07:03
من همیشه خواب دستشویی میبینم که همشان پروکثیف است ومن نمیتوانم ازانهااستفاده کنم یااغلب دستشوییها بدون در هستن ومردم دردیددستشویی میکنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 فرار کردن از محیط مستراحسمی چهارشنبه 30 فروردین 1391 ، ساعت 05:05
خواب دیدم از دستشویی عمومی یک بیمارستان فرار می کنم
خیلی کثیف و زجر آور بود طوری که موقع فرار هر چی اجتناب کردم از کثیف شدن نشد و به گریه افتادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتفرزام سه شنبه 24 مرداد 1391 ، ساعت 06:10
سلام من بعضی شبها خواب میبینم که داخل دستشویی پرو کثیفی هستم ونمیتوانم بنشینم ولی خارج هم نمیشوم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب چیستمائده جمعه 27 مرداد 1391 ، ساعت 06:57
خواب دیدم روی توالت فرنگی نشستم باعرض معذرت کارمو میکنم دیدم دوستمم روی یه توالت فرنگی دیگه روبه روی من نشسته و خوابش برده تعبیرش چی میتونه باشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتالف پنجشنبه 16 شهریور 1391 ، ساعت 05:55
سلام من خواب دیدم رفتم به توالت خانمون دیدم کسی توالت کرده و جلوی در توالت هم یازده تا نون تازه مشهدی گذاشتن خیلی ناراحت شدم و نان ها رو برداشتم آوردم که به پدرم بدم بریزه توی نان خشک ها بعدم برای اینکه برکت خدا رو توی توالت گذاشتن کلی گریه کردم می شه تعبیرشو برام بگید خیلی این خواب فکرمو مشغول کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 توالتleili چهارشنبه 22 شهریور 1391 ، ساعت 05:59
خواب دیدم رفتم یه توالت عمومی قدیمی که خیلی کثیف بود در هر توالتیم باز میکردم نجاست زده بود بالا بالاخره رفتم توی یکیش که تمیزتر از همه بود سر توالت نشستم ولی نمیتونستم کارمو بکنم یه دفعه تخت دو تا کفشام کنده شد افتاد تو توالت منم سرمو خم کردم که اگه میتونم برش دارم که دهنم و یک طرف صورتم مالیده شد به کف زمینهای توالت خیلی بدم اومد. میخوام ببینم که تعبیرش چیه ممنونم..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر مدفوعسهیلا سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 09:29
دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.
2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد که تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتمريم یکشنبه 14 آبان 1391 ، ساعت 05:55
شستن توالت در خواب.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 توالت فرنگیبیتا افشار پنجشنبه 02 آذر 1391 ، ساعت 17:03
خواب دیدم توالت فرنگی که برای بچه ها در گوشه خانه میگذارند در اتاق خوابم میباشد و من بر روی آن نشسته ام و در حال ادرار کردن هستم ولی ادرارم از گوشه های توالت فرنگی روی موکت میریزد من برای تمیز کردن آنجا روی آن قسمت آب ریختم ولی با خودم میگفتم که : دیگه اتاق خوابم همیشه بوی ادرار میده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن توالتzahra zarei جمعه 10 آذر 1391 ، ساعت 19:01
دیدم توی توالتی بودم که اندازه یک کابینت بود خیلی تنگ وکوچیک منم چون مجبور بودم به زور رفتم تو دستشویی کردم انقد توالتش کوچیک بود کهسرم 1سانتیمتر با سقف فاصله داشت.
تعبیرش چیه؟ با توجه به اینکه خواب زن میگن چپه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر دیدن خوفاشzahra zarei جمعه 10 آذر 1391 ، ساعت 19:09
دیدم خوفاش کوچیکی که بیشتر بالشم سفیده بود تا مشکی داره پرواز میکنه با کف پام گرفتمش تو دستم بودکه گزاشتم دوباره بره پرواز کنه. با توجه به اینکه خواب زن چپه تعبیرش چیمیشه؟ مرسسسسسسسسسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نجاستسید محمد رضا پنجشنبه 12 بهمن 1391 ، ساعت 11:04
سلام . بعضی شبها درخواب میبینم که جهت رفع حاجت به دستشویی ( عمومی و خصوصی ) میروم ولی کف راه روها و کف خود دستشوئیها پر از آب است آب جمع شده است وقتی به زحمت سر یک دستشویی مینشینم از سقف دستشویی آب میریزد و چکه میکند و وقتی که در همان حال رفع حاجت میکنم نجاستی که دفع میشود تمام نمیشود و یکسره نجاست بیرون میآید لطفا تعبیرش را بفرمائید ... متشکرم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 غذا خوردن در توالتلیلا چهارشنبه 16 اسفند 1391 ، ساعت 08:18
سلام خسته نباشید .من خواب دیدم که مادرم ومادربزرگم سفره ای در مستراح پهن کردن ودر حال غذا خوردن هستن منم جیغ می کشم چرا اینجا ومنم در حال چیدن انگور با پدر مرده ام هستم که یک بوته انگور هم برای مادرم میدهم لطفا تعبیرش را بفرمایید...ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: غذا خوردن در توالتسیمین یکشنبه 03 آذر 1392 ، ساعت 17:39
سلام .نشون میده اطرافتون کسایی هستن که مشغول استفاده از مال دنیا یا هم مال حرام هستن. ولی انگور تو خواب خوبه از طرف شما به مادرتون خیری میرسه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 دستشویمحمد چهارشنبه 08 آبان 1392 ، ساعت 06:09
سلام
منم امروز خواب دیدم که تو دستشوی خودمون هستم ، و سوراخ دستشوی هم بزرگتر شده نجاست ها دیده میشد ، منم رفع مشکل کردم و هی میشستم بازم دستشوی داشتم که بعدش تموم شد از خواب بیدار شدم
چی میتونه باشه ؟؟ تعبیر درست حسابی نداره اینا؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتشیرین پنجشنبه 21 آذر 1392 ، ساعت 09:46
خواب دیدم که در دستشویی کیف پولم را به جای اشغال در چاه دستشویی انداختم.تعبیر؟ :zzz
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 ديدن موش تودستشوييسياوش دوشنبه 01 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:15
خواب ديدم تودستشويي سه تاموش است توافتابه بعدخودم جرات نداشتم برادرم اومد انهاروبااب ازبين برد تعبيراين خواب چي ميشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتترنم باران پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 ، ساعت 11:15
من خواب دیدم توی توالت هستم و یکهویکی از فامیلامونم میادتوبچش...بعدمیره تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نجس شدن فرشهاي خونهسارا جمعه 19 اردیبهشت 1393 ، ساعت 09:13
خواب ديدم اب توالت بالا اومده وفرشها نجس شدند طوري كه بلند كردم اب نجس مي چكيد تعبير چيه با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 قران خواندن در توالتصنم جمعه 16 خرداد 1393 ، ساعت 19:18
خواب ديدم در دستشويي در حين دستشويي سوره توحيد و يه سوره ديگه كه يادم نيست و ميخوندم
در ضمن اغلب خواب دستشويي عمومي رو ميبينم كه بون ديوارند ويا چندتا دستشوييدر يك اتاق يا هزاران دستشويي در بيابان در اماكن عمومي هستند چون ديوار ندارند نميتونم برم دستشويي بكتم وفقط دنبال يكي بهتر ميگردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب مستراح - توالتفریبا جمعه 03 مرداد 1393 ، ساعت 08:57
برای عدم علم و آگاهی این مملکت متاسفم که هر مطلبی را که به زبان فارسی جستجو می کنی، حداقل بیست تای آنها عینا کپی شده و حتی غلط های املایی و دستوری شان تصحیح نشده. در صورتی که اگر به انگلیسی اینکارو بکنیف دوتایشان شبیه هم نیست. مثالش همین تعبیر توالت هست که می بینم همگیشان عین هم و از یک منبع هست!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن مرده خوابیده جلوی در توالتُصبا اسماعیلی پنجشنبه 09 مرداد 1393 ، ساعت 01:14
سلام
دیروز شب هفت فوت مادربزرگم بود،قبل از اذان صبح خواب دیدم که خونه ی ما اومده و در رخت خوابی که همیشه براش آماده می کردیم دراز گشیده اما صورتش رو دقیقن جلوی در دستشویی گذاشته و در هم بازه یک شمع روشن هم توی دستشویی بود...لباسی که تنش بود سیاه بود... لطفا" خواب من رو تعبیر کنید اگر خواب بدیه اشکالی نداره فقط بهم بگید؛ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن مرده خوابیده جلوی در توالتُصبا اسماعیلی پنجشنبه 09 مرداد 1393 ، ساعت 01:28
سلام من خواب عجیبی دیدم حدس می زنم معنیش خوب نباشه اما لطفا" تعبیرش کنید برام خیلی مهمه
دیروز شب هفت فوت مادربزرگم بود امروز قبل از اذان صبح خواب دیدم اومده خونه ی ما و در رخت خوابی که همیشه اینجا براش آماده میکردیم دراز کشیده اما اینبار سرش رو دقیقا" جلوی در توالت گذاشته و در هم بازه یک شمع روشن هم توی توالت هست...لباس تنش هم مشکی بود...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !